วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


กิจกรรมดอกคูณเกมส์


เข้าร่วมขึ้นสแตนเชียร์ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับ
   1. ได้ความสามัคคี
   2. ความอดทน
   3. ได้สนุกสนาน
   4. ได้รู้จักการรู้แพ้รู้ชนะ

การเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน


ได้เข้าร่วมการจัดสถานที่ เป็นตัวแทนถือพานดอกไม้ที่ศูนย์อบรมเยาวชนจอมบึง

ประโยชน์ที่ได้รับ
   1.ได้รับประสบการณ์จากการถือพานต่อน่าสาธุชน
   2.ได้รับบุญ
   3.ได้มิตรภาพจากเพื่อร่วมงาน
   4.ได้รู้จักการปฏิบัติตัวต่อหน้าพระสงฆ์
   5.ได้ฝึกมารยาท

ครูสัญจรสอนน้อง


กิจกรรมครูสัญจรสอนน้องเป็นกิจกรรมนันทนาการ สอนน้องๆในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย สอนเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต เป็นกิจกรรมเพื่อน้องๆทำให้ไม่เครียดในการเรียนมากเกินไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
   1. ได้ความสัมพันธ์ระหว่างครูพี่เลี้ยงกับน้องๆ
   2. ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ
   3, ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในเรื่องสุภาษิตให้แก่น้องๆ
   4. ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในตัว